fredag 6 mars 2015

Miljövänligt och giftfritt från Plantoys i KoKoBelloKoKoBello säljer leksaker från Plantoys sedan många år. Plantoys producerar ekologiska och giftfria leksaker av gummiträ. Plantoys sätter miljön i fokus genom att använda träd som odlas ekologiskt och är fria från kemikaler.  I produktionen användes gummiträd som inte längre går att utvinna gummi ifrån för att vara maximalt sparsam med naturens resurser. Företaget använder återvinningsbara material och giftfria färger på både förpackningar och leksaker. Hänsyn tas också till miljö och människa genom hela produktionskedjan.

Platoys arbetar med hållbara metoder och vill föra vidare idén om hållbarhet genom sina leksaker för att på så sätt skapa en mer hållbar värld vilket är något som vi på KoKoBello verkligen sympatiserar med. Miljö och hållbarhet genomsyrar PlanToys design och tillverkningsprocess och hela deras företagskultur. Plantoys leksaker skall stimulera barns fantasi och motoriska utveckling och samtidigt lära barn och deras föräldrar att ta hänsyn till hållbara aspekter genom hela livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar